Interní akty řízení

Řízená distribuce dokumentů s prokazatelným průběhem

Aplikace Interní akty řízení je určena pro evidenci, k řízené distribuci a prokazatelné seznamování se s interními akty řízení (nebo také vnitřními předpisy nebo služebními předpisy) všemi zaměstnanci v organizaci. Povinnosti spojené s evidencí, publikováním a seznamováním se se služebními předpisy jsou dány zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, zejména pak § 11 tohoto zákona a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.