Tisková zpráva – „Finanční správa ČR rozšiřuje možnosti stávajících interaktivních daňových formulářů PDF, které uveřejňuje na svých internetových stránkách.“

Finanční správa vydala tiskovou zprávu k formulářům na jejichž realizaci jsme se podíleli...

Z „obyčejných PDFek“ se stávají „chytrá PDFka“. Mezi prvními prošel úpravami interaktivní tiskopis Přiznání k dani z příjmu právnických osob a Přiznání k dani z přidané hodnoty. Postupně projdou úpravami i ostatní interaktivní formuláře PDF.

„Chytrá PDFka“ umí provést online kontrolu formální správnosti vyplněných dat a odeslat podání ve formě datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně do datové schránky. Správcům daně přinese „chytré PDFko“ možnost načtení dat z obdrženého formuláře přímo do daňového informačního systému, čímž dojde ke zrychlení zpracování.

„Chytrá“ i „obyčejná“ PDFka jsou pro poplatníky dostupná na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu, ve sloupci Interaktivní tiskopis.

Stálou snahou finanční správy je co nejvíce usnadnit poplatníkům elektronické vyplňování a podávání daňových formulářů. Tento způsob vzájemné komunikace je moderní, pohodlný, šetří čas a je pro obě strany velmi efektivní.