Interaktivní formuláře PDF

Proč právě formuláře PDF?

  1. vyhovují požadavkům platné legislativy
  2. jsou nezávislé na výrobci – ISO standardizované
  3. sjednocují platformu elektronických dokumentů vytvořených v různých formátech
  4. využívají jednotné prostředí pro práci s nimi – zdarma dostupný Acrobat Reader
  5. používají se v celosvětovém měřítku

form_dph