Dlouhodobá archivace dokumentů

V současné době je archivace vybraných informací vynucována silnými regulatorními požadavky. Je nutno zajistit uložení vybraných informací podle stále tvrdších legislativních požadavků. Archivovaná data musí dodržet striktní parametry související s prokazatelností autenticity informace a s požadavkem na dostupnost informace po určenou dobu (včetně požadavku na vybavení archivované informace v zákonem definované lhůtě). Archivovaná data musí dále splňovat požadavky na ochranu osobních informací a požadavky na bezpečnou skartaci elektronických dat.

Organizace by měla implementovat technologii, která jí umožní (bez ohledu na původ dat a jejich typ) zavést centrální správu a definici životního cyklu (tedy kontrolu od vzniku, přes aktivní život až po archivaci a skartaci) elektronických dat.

 

archivace