Anonymizace údajů ve zveřejňovaných dokumentech PDF

Máme pro Vás připraven nástroj pro anonymizaci údajů ve Vašich dokumentech...

Připravili jsme pro Vás serverovou aplikaci pro anonymizaci údajů (textu, obrázků, jejich částí, atp.). Jedná se o trvalé odstranění důvěrných informací, před zveřejněním dokumentů, v souladu s požadavky Zákona:

• č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
• č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
• č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
• č. 111/2009 Sb., o základních registrech
• č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
• č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.