Dokumentové služby

Technologie PDF, navázaná na integrační platformu Adobe LiveCycle, která zajišťuje automatizované služby nad elektronickým dokumentem (procesní linie dokumentu v rámci organizační struktury,  úpravy dokumentů a spisů, konverze dokumentů, příprava dokumentů ke vkládání elektronických značek a jejich ověřování, atd.) a jeho integraci s Vašimi aplikacemi. Tento princip umožní vytvořit ke všem aplikacím jednotné dokumentové rozhraní, postavené na celosvětově uznávaném standardu PDF, což sníží náklady na vývoj uživatelského rozhraní k jednotlivým aplikacím, omezí náklady na údržbu a změny stávajících aplikací, zajistí právní validitu elektronických dokumentů, sníží náklady na implementaci a rozvoj řešení a zajistí možnost využívat služby i na úrovni uživatelského rozhraní jednoduché webové aplikace. Implementace vyžaduje minimální zásahy do stávajících systémů, umožňuje dokumentové procesy umístit mimo aplikace a tyto integrovat bez nutnosti velkých změn. Vytvoří také platformu pro dlouhodobé ukládání a archivaci dokumentů v PDF/A – ISO standardu pro archivaci elektronických dokumentů.

reader_windows